صادر شدن سند با دستور دادگاه

سلام. سند یک زمین به دلیل مشکلات ثبت پلاک باطل شده و صاحب سند در قید حیات نیست. یکی از وراث (پسر) سندی در دست دارد که بر اساس آن زمین را از پدرش خریداری کرده است. چنانچه سند مجددی با دستور دادگاه صادر شود، آیا شامل تقسیم میان وراث میشود یا مستقیما به وارث پسر انتقال می یابد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از پاسخ دهی تون. سپاس فراوان
25 فروردین 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی