آیا اثبات مجانی بودن کمک مالی ممکن است ؟

چند سال پیش به دلیل وضعیت مالی بد بنده؛ یکی یشان انجام میدادن از این موضوع با خبر میشوند و الان میگن من باید به گفته آن شخص که قبلا به بهزیستی کمک میکرده ؛ الان من باید هر ماه مبالغی تا حد تمام آن پول هاییی که به کارتم واریز شده به بهزیستی پرداخت کنم ؟؟ و جالب هست که الاننزدیک دو ماه ایشان فوت شده ولی شماره کارت مرحوم رو برام ارسال کرده این وکیل ..؟؟ آیا این پولی که روزی برای کمک به من داده شده الان حق گرفتنش اصلا وجود داره ؟؟ لطفا راهنمایی بفرمایید .

21 اردیبهشت 1399 78

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی