شرط عقد

اگر به محض اینکه بفهمم همسرم شرایطی که در عقد ذکر شده را نداشته ایا هر وقت بخواهم می توانم استناد کنم برای جدایی

21 اردیبهشت 1399 67
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی