مشکل ملکی

باسلام،ملک مسکونی ویلایی ب متراژ 1300متر باسندشش دانگ=سه سال پیش فروختم ب شخصی.ان شخص بعد سه سال شاکی شده ک حدود صد متر از متراژ ملک کمتر از متراژ درج شده در سند می‌باشد.این درحالیست ک در محضر در کمال صحت و سلامت سند را تحویل گرفته و مندرجات درون این را پذیرفته .حال چگونه میتواند مدعی شود و شاید خودش ام صدمتر را فروخته.ایا گریزی هست برای مشکل بنده.با توجه ب اینکه برای ثبت سند خودشان برای متراژ حضور داشتند ک ب من سند دادند و کاملا واقعی بوده.

22 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی