کار اموزی

سلام من ۲ ماه در شرکتی به صورت کار اموزی مار کردم بعد طبق قرارداد باید استخدام میشدم ولی بعد گفتن لازم نیست ایا میتوانم دستمزدم را بگیرم

22 اردیبهشت 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی