خواهر برادر

سلام بعد از اینکه ۵ سال از ازدواجم گذشته فهمیدم با شوهرم خواهر برادریم البته از طریق شیر ایا ازدواج ما باطل میشود

22 اردیبهشت 1399 60

سلام ازدواج با محارم سببی یا نسبی یا رضاعی حرام و باطل است و در صورتی که بعد از مدتی این محرمیت کشف شود این ازدواج باطل است ولی رابطه زناشویی به دلیل شبهه حرام نبوده و طفل متولد شده هم مشروع تلقی میگردد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی