شکایت از شهرداری در دیوان عدالت

با سلام.بنده ۱۵ سال پیش از شهرداری پروانه ساختمان گرفتم .شهرداری ۲ متر از سمت کوچه عقب نشینی زده .در صورتی ک طرح جامع شهر ۴ سال بعد از پروانه ما تصویب شده.وساختمان را در همان سال صدور پروانه ساختیم.بدون عقب نشینی. امسال ۳۴ متر پارکینگ اضافه کردیم و ساختیم از سمت کوچه ک در طرح بود.شهرداری فرستاد ماده ۱۰۰ و حکم تخریب داد .در صورتی ک همسایه مجاور و روبرو ساختن و عقب نشینی نکردن. شهرداری برا همسایه مجاور پایان کار نیز صادر کرده البته اون ماده صد جریمه شده و پروانه ساخت نداره. اولا شهرداری بر اساس کدام قانون ۴ سال قبل طرح برا ما عقب نشینی زده.دوما تبعیض در برخورد با مالکین را چگونه میشود توجیه کرد.و اینکه چگونه میتوانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.ایا میتوان ب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۶۷ و اصلاحی ان مصوب ۸۰ استناد کرد؟ خواهشا راهنمایی بفرمایید

نظر سوال کننده به پاسخ:
وکیل مورد نظر متن پرسش را دقیق متوجه نشده و پاسخ کاملا غیر قابل قبوله.
28 فروردین 1401 28

بااحترام
کاربر محترم اگر شما قانونی عقب نشینی نمودید احتمال دارد در ان سال مجوز ساخت به این صورت
بوده ودر قانون جدید تغییر نموده یا این موضوع میباشد یا شما قانونی ساخته و سند مالکیت دریافت نموده اید اما همسایه بعلت اینکه خلاف نموده به صورت خلاف و عدم استفاده از سند یعنی شهرداری به انها دیگر بعلت عدم پایانکار و مجوز ساخت سند ارائه نمیکند و مجبور به فروش به صورت قولنامه ای بدون سند بفروش برساند
اگر هیچکدام از دو مورد نباشد شهرداری تخلف نموده میتوانید از طریق دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی