اعسار در مهریه

سلام آیا کسی که شاهد برای اعسار نداشته باشد حق اوست که محکوم به پرداخت یکجای مهریه شود؟ تکلیف او چیست؟

22 اردیبهشت 1399 92
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی