تقسیم ارث بین وراث و دعوی ابطال آن

باسلام این جریان برمیگردد به سی سال پیش موقعی که ما خیلی کوچیک بودیم ارث مادری مادرم بین اووبرادرش که هردوفوت شدن مادرم اونموقع به برادرم میگه سهم منوبده برادرم پول کمی بهش میده خیلی کمترازسهم مادرم امضاازش میگیره که سهمشوبخشیده دوتاشهودهم ازخودش میاره امضایش میکنن حالا ما میتونیم شکایت کنیم که حقشومابگیریم درضمن یک قطعه زمین هم مادرم به نام خودش بوده که اونم مفقودکرده که الان هم اقوام مادرم میگن که اون قولنامه زمین که به نام مادرم بوده رودیدن اونم ناپدید کرده حالا ما میتونیم برای این جریان شکایت کنیم که حق مادرم روکامل بهش نداده

30 فروردین 1401 24

سلام . چون خود مادر امضا کرده در حضور دو شهود که سهم خود را گرفته یا بخشیده ، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مادر در قید حیات نیست نمی تونید کاری انجام بدید . در رابطه با قولنامه مفقود شده باید گردش ثبتی ملک رو بگیرید و ببینید ملک به نام چه کسی است .در هر حال مبایعه نامه کد نظر باید اثبات شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی