موارد مصرفی درآمد مال موقوفه

سلام ایا شهرداری و شورای شهر،میتوانند درآمد حسینیه ای را که وقف هست بنفع خود هزینه کند؟

31 فروردین 1401 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی