طلاق توافقی

من دوماهه عقد کردم و هیچ حس و علاقه ای به ایشون ندارم و به صورت توافقی قراره جدا شیم میخواستم بپرسم این پورسش چقد طول میکشه

22 اردیبهشت 1399 54
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی