کمیسیون ماده صد شهرداری

بنده در یک مجتمع 83 واحدی ساکن هستم که توسط یک تعاونی مسکن ساخته شد و در سال 95 سند واحدهای مسکونی صادر گردید که دراین سندها مشخصات انبار و پارکینگ هم ذکر شده است. با توجه به اینکه تعاونی سه واحد مازاد بر نقشه در طبقه همکف ایجاد کرد، برای تامین پارکینگ این واحدها محلهایی را تعبیه کرد و یک پارکینگ هم چسبیده به در انباری ما مشخص نمود و بدون اطلاع ما سند پارکینگ این واحد به این شکل صادر شد. بنده از این مشکل تا اخر سال 96 تا زمان ساکن شدن واحد مذکور مطلع نشدم و اقدام به شکایت کیفری از مالک واحد صاحب پارکینگ با عنوان ممانعت از حق نمودم که شعبه 11 اصفهان در مرداد 97 رای به برائت داد. حال برای ادامه احقاق حق خودم چه باید بکنم. ممنون

02 اردیبهشت 1401 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی