;
فروش ملک مشاع (ورثه ای)

سلام قطعه زمینی هشت نفر مالک‌ مشاعی دارد ( مالکین ورثه هستند ). دو نفر از ورثه حاضر به فروش ملک نیستند ولیکن اکثریت قصد فروش ملک را دارند چه راهکارهایی برای کسانی که قصد فروش ملک را دارند وجود دارد ؟؟؟ ممنون

23 اردیبهشت 1399 45

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی