حضانت

در صورتی که زن و شوهر طلاق بگیرند و حضانت به مادر واگذار شود پدر می تواند که دیگر پول به فرزندش ندهد چون حضانت با او نیست ؟

27 اردیبهشت 1399 72

سلام هزینه های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه های لازم در این خصوص توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده ی وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی