طلاق

اگر دعوای طلاق بر اساس اعتیاد همسر اقامه بشه و همسر با دستکاری آزمایش جواب منفی بکنه چطوری میشه ثابت کرد در دادگاه؟

27 اردیبهشت 1399 61

اگر دعوای طلاق به دلیل اعتیاد همسر خود باشد و همسر شما به شیشه اعتیاد داشته باشد و در آزمایش های معمولی با حیله های متفاوت جواب آزمایش منفی باشد بهترین راه این است که درخواست آزمایش مو از مرجع قضایی کنید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی