کفالت خواهر و ارث بری از این موضوع

[۴/۲۹،‏ ۰۳:۱۶] Samira: سلام وقت به خیر کفالت خواهر برای سربازی میتونه باعث این بشه که خواهر از برادر خود ارث ببرد؟ [۴/۲۹،‏ ۰۳:۱۸] Samira: و این که یه خونه ی پدری بوده که خواهر به نام برادر زده و توی اون نوشته شده که این خونه رو خواهر به برادرش داده به شرطی که از او نگه داری کند،این برگه هم می‌تواند باعث شود که خواهر از برادر ارث ببرد؟

09 اردیبهشت 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی