تغییر نام کوچک از نرگس به ریحانه

سلام خسته نباشید ایا تغییر نام نرگس به ریحانه بدون حضور در دادگاه امکان پذیر است؟

09 اردیبهشت 1401 35

سلام باید در نظر داشت تغییر نام در متقاضی پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و صرفاً برای یک بار امکان پذیر است و در صورتی که افراد زیر ۱۸ سال درخواست تغییر نام داشته باشند این درخواست از طریق سازمان ثبت احوال قابل پیگیری نیست و متقاضیان باید از طریق مراجع قضایی نسبت به انجام خواسته اقدام کنند. و اشاره ای به سن خود ننموده اید.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی