جهت توقیف اموال خوانده دعوی حقوقی مطالبه وجه چک چه اقدامی باید انجام شود

سلام برای اینکه اموال طرفم رو توی دعوی چک توقیف کنم چه مراحلی رو طی کنم ؟

09 اردیبهشت 1401 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی