اثر حقوقی تعهد بر مال غیر

با سلام. در یک قرارداد، فردی متعهد میشود که تعهدی را انجام دهد و ضمانت انجام آنرا به شرح زیر تعیین میکند: <<در صورت عدم انجام تعهد قراردادی تا فلان تاریخ، زمین با مشخصات ... را که طی وکالتنامه بلاعزل ... در اختیار متعهد است را به آقای ب انتقال دهم>>.با اتمام زمان قرارداد، آقای ب متوجه میشود که وکالتنامه ای که در قرارداد از آن یاد شده با انجام موضوع وکالت توسط مالک زمین (فروش زمین) باطل شده است و البته متعهد نیز آنرا میدانسته است. حال سوال این است که آیا امکان وصول ارزش فعلی زمین بعنوان خسارت وجود دارد و برای دریافت خسارت این بند از قرارداد چه اقدام حقوقی/کیفری باید انجام شود؟

29 اردیبهشت 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی