پاسخ به سیوال وکیل محترم

سلام دوباره . اصل وکالت نامه در دفترخانه موجود است ولی اصل وکالت نامه را در اختیار من نمی گذارند . سیوالم این است که بابت کارشناسی وکالت فروش باید چه کار کنم ؟؟؟ آیا حتما باید از دفترخانه شکایت کنم ؟؟؟

29 اردیبهشت 1399 48

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی