ترک زوجه از طرف زوج

شوهرم دوتا دختر متاهل از خانم متوفی ش داره و میگه هر بار اونها میان خونه ما من کم محبتی میکنم وبهمین دلیل منو ترک کرده درصورتیکه درسند ازدواج قیدشده محل انتخاب زندگی با زوجه هست ومن بعداز این مدت طولانی شکایت کردم بابت ترک محل وایشون براش اخطار رفته اما اعتنا نمیکنه براش ابلاغیه همرفته برای مهریه از طریق ثبت اقدام کردم حقوقش بسته شده و بازهم اعتنا نمیکنه احتمالاً از منابع مالی دیگه ارتزاق میکنه ومن از حسابهای دیگرش بی خبرم حالا من چکارکنم؟؟

29 اردیبهشت 1399 57
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی