انجمن نظارت

صورت مجلس انتخابات باید به امضای چه کسانی برسد ؟و چند نسخه از ان نگهداری می شود؟

30 اردیبهشت 1399 135

با عرض سلام و درود خدمت شما
منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند. ‌یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی