تمکین

سلام بنده به خاطر درخواست های نامتعارف جنسی همسرم خانه را تـرک کردم و همسرم دادخواست الزام به تمکین داده است, با این شرایط این درخواست ممکن است باعث اثبات عدم تمکین من شود؟

30 اردیبهشت 1399 83

با عرض سلام
صرف ارائه دادخواست موجب اثبات عدم تمکین و ناشزه بودن زن نمی شود و اگر زن اثبات نماید که تمکین قانونی داشته یا شرایط تمکین فراهم نبوده یا عذر قانونی موجهی داشته, دعوی خواهان رد می شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی