تمکین

سلام بنده به خاطر درخواست های نامتعارف جنسی همسرم خانه را تـرک کردم و همسرم دادخواست الزام به تمکین داده است, با این شرایط این درخواست ممکن است باعث اثبات عدم تمکین من شود؟

30 اردیبهشت 1399 16
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی