مهریه

ایا اگر مرد تقاضای طلاق و دادگاه تقدیم کند و زن هم بدون اینکه مهریه اش را از بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید آیا می توان مهریه را محاسبه کرد؟

30 اردیبهشت 1399 55

با سلام
با توجه به ماده ی 1 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1377 صدور رای به تادیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و دادگاه نمی تواند راسا و بدون درخواست مشارالیها به صدور رای بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی