سلب حضانت قرزند

سلام ببخشید چه مواردی موجب سلب حضانت فرزند از پدر می شود؟

30 اردیبهشت 1399 53

سلام موارد آن در ماده 1173 قانون مدنی ذکر شده از قبیل اعتیاد زیان آور و غیره مراجعه کنید ولی این مصادیق حصری نیست و می تواند عوامل دیگیر مانند جنون و یا عدم امنیت جسمی و روحی فرزند می تواند از مصادیق نام برد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی