وکالت تام الاختیار

ایا موکل بعد از دادن وکالت تام الاختیار بدون حق عزل به کسی دیگر هم می تواند وکالت بدهد یا خیر؟

30 اردیبهشت 1399 90

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی