حقوقی

با سلام اگرر زنی که فرزندی دارد زودتر از شوهرش فوت کند درحالی که پدر و مادرش در قید حیات باشند اموال و دارایی های آن زن به والدینش می‌رسد یا به شوهر و فررندانش؟؟؟

31 اردیبهشت 1399 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی