انحصار ورثه

آیا بلافاصله پس از فوت میت، ورثه او می‌توانند اموال را بین خود قسمت کنند؟

31 اردیبهشت 1399 58

با عرض سلام خدمت شما
در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.
ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقرنمي شود؛ مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود، از قرار ذيل است:
1)قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
2)ديون و واجبات مالي متوفي .
3)وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آنها.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی