مهریه

سلام خانمم مهریه اش ۵۶ میلیون تومان می باشد و از طریق ثبت محل به اجرا گذاشته و بنده کارمند آموزش و پرورش هستم ماهیانه یک سوم حقوقم کسر می‌گردد ایشون از طریق دادگاه مطالبه مهریه نموده و ۵۰۰ سکه بهار آزادی ازمهریه خودش را مطالبه کرد و دادگاه بی توجه به این مسائل رای صادر کرده است تکلیف چیست؟

31 اردیبهشت 1399 23
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی