ارث و وصیت

اگر شخصی بخواهد که فرزندان دختر و پسرش پس از فوت او به یک نسبت ارث ببرند باید چه اقدامی انجام دهد لطفا راهنمایی کنید

31 اردیبهشت 1399 6
سلام هیچ گاه نمی توان موضوع ارث را بر خلاف قانون و به صورت مساوی قرار داد بلکه شما می توانید در زمان حیات سهم فرزندان را به صروت مساوی تقسیم نموده و به نام ایشان صلح نمایید ولی شرط انتفاع تا آخر عمر خود و همسرتان را در ضمن عقد صلح بنمایید تا اولاد شما را از ملکتان بیرون نکند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی