;
ارث و وصیت

اگر شخصی بخواهد که فرزندان دختر و پسرش پس از فوت او به یک نسبت ارث ببرند باید چه اقدامی انجام دهد لطفا راهنمایی کنید

31 اردیبهشت 1399 18

سلام هیچ گاه نمی توان موضوع ارث را بر خلاف قانون و به صورت مساوی قرار داد بلکه شما می توانید در زمان حیات سهم فرزندان را به صروت مساوی تقسیم نموده و به نام ایشان صلح نمایید ولی شرط انتفاع تا آخر عمر خود و همسرتان را در ضمن عقد صلح بنمایید تا اولاد شما را از ملکتان بیرون نکند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی