ارث و وصیت

ایا یه سوال اگه انحصار ورثه بشه بین ورثه وتقسیم بندی بشه و املاک فروخته شده وهرکس سهم خودشو برداره بعد دوسال یه وصیت نامه پیدابشه ایا اون کس که وصیت نامه داره برای گرفتن یک سوم سهمش رو کس شکایت میکنه ؟

31 اردیبهشت 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی