گفته ثبت صحیح مباشد در مورد انتقال ارث

سلام وقت بخیر...نحوه رفع مشکل در خصوص انتقال اجرایی ورثه ای که یکبار قسمتی از ان در سال ۱۳۹۸ انجام شده است،برای بار دوم سیستم دفترخانه ارور میده میگه سال ۹۸ برای ملک مورد نظر ارسال شده ...میگن باید مابقی سهم مونده از سند اول باید به اسم وارث بشه ...این بخش نامه درسته آیا؟من ذی نفع هستم سند هم دفترچه ای هست

21 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی