گواهی انحصار وراثت پدر و مادر

سلام من پدرم سال 88 فوت کرده مادرم سال 99 یک برگه انحصار وراثت گرفته ✔️ حالا من میتونم یک انحصار وراثت جدید بگیریم یا برای هر متوفا فقط یک بار انحصار ورثه در حل اختلاف ثبت میشه؟

22 اردیبهشت 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی