اثبات کار و دریافت حق الزحمه....

سلام.دفتر کاریابی شخص را به محل کار معرفی می کند و و شخص برای ندادن حق الزحمه می گوید مشغول شدن خود به کار را انکار می کند . چه باید کرد؟چگونه می توان ثابت کرد و حق الزحمه را گرفت

23 اردیبهشت 1401 23

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
کارگری ک از دفترکاریابی ب محل کار مراجعه و فعالیت کرده مستحق دریافت اجرت یا حق الزحمه هست و باید ب شهود(حداقل ۲ شاهد)و ادله دیگری اگر هست استناد کند از دفتر کاریابی نیز میتوان اطلاعات لازم را کسب کرد و شهود میتواند از نزدیکان فرد هم باشد میتوان از طریق اداره کار و هم محاکم حقوقی تقاضای مطالبه وجه و حق العمل را مطرح نمود تا رسیدگی و رای مقتضی صادر گردد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی