رفع مسدودی حساب بابت مهریه

سلام .رفع مسدودی حساب بابت مهریه بعد از قطعی شدن نحوه پرداخت اقدام به رفع مسدودی باید بکنیم یا بعد از پرداخت پیش قسط در حالی که زوجه اقدام به درخواست اجراییه نمیکند

24 اردیبهشت 1401 15
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی