قبول نکردن فرزند

ما چندروز هست که صاحب فرزند شدیم و شوهرم هیچ اقدامی برای شناسنامه گرفتن انجام نمی دهد و عملا فرزند را از ان خود نمی داند من میتوانم از ایشون شکایت کنم؟ و دی ان ای انجام بدهم؟

01 خرداد 1399 54

با سلام
طبق ماده ی 1162 قانون مدنی در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
همچنین طبق ماده ی 1158 قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی