اگر شخصی حق عبور نسبت به ملکی داشته باشد می تواند در تقسیم آن ملک دخالت کند؟

سلام وقت به خیر پدربزرگ من ملکی به مساحت450 مترمربع واقع در شهرستان دماوند داره حدود30 سال پیش پدر بزرگ من بخش خیلی کوچیکی از زمین جهت عبور خواهرش که عمه پدرم میشه داده بدون هیچ سند و حق واگذاری قانونی پدر بزرگ من فوت کرده پدر بعد چهار سال میخواد برای بحث حق سهمش اقدام کنه آیا قسمتی که عمه پدرم جز ملکش کرده جهت فروش یا کارسناسی تو دادگاه مشکلی به وجود نمیاره یا معارض محسوب نمیشه?? اول باید این مساله حل بشه برای ارثیه اقدام بشه یا مورد مهمی نیست??

24 اردیبهشت 1401 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی