ابطال سازش نامه باوجود عدم انجام تعهد

سلام،بنده دوعددسند۳دانگ متعلق به سال۱۳۱۶ به شماره پلاک۵۶۵پیدا کردم در۱۳۸۷ که جانمایی نشده از۸۷ تا الان. وطبق تحقیقات خودم به یک زمین۲۰هزارمتری بدون ساخت رسیدم که یک مدعی داشت وتاکنون بامدعی اختلاف دارم و کارشناس تعیین شدبرای اینکه مکان سندهامو مشخص کنن اما کارشناسان تاهیت۷نفره اومدن و چند خانه که در کنارزمین ۲۰هزارمتری بود رو به عنوان پلاک ۵۶۵ بنده معرفی کردند درصورتی که چندخانه سند رسمی وثبتی به پلاک ۵۶۴داشتندحکم خلع ید صادر شدوچندخانه را به عنوان پلاک۵۶۵ به بنده میخواستند تحویل بدن با پلیس به محل برای تخلیه چندخانه رفتیم که متصرفین چندخانه با التماس از من یک سازش نامه گرفتند که طبق نظر کارشناس حاضرند پول چندخانه رو بهم بدن که بنده سازش نامه امضا کردم اما پولی تحویل نگرفتم چون متوجه شدم چندخانه پلاک بنده نیستند سازش نامه در سال ۱۳۹۰منعقد شد من چندماه قبل درخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم اما دوتا اسم رو قید نکردم رد شد ومجدد درخواست ابطال سازش نامه رو ثبت کردم الان به شورا ارجاع شده وکیل بنده میگه نباید درخواست ابطال سازش نامه ثبت میکردی رد میشه باید درخواست (اعلان ابطال سازش نامه ثبت میکردی)خواستم نظر شماروهم بدونم آیا تفاوتی داره؟ وباید درخواست اعلان ابطال سازش نامه رو ثبت کنم؟ودرخواست ابطال سازش نامه بنده رد میشه؟

24 اردیبهشت 1401 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی