فسخ قرارداد

ببخشید اگر یک کارگاهی را برای مدت دوسال اجاره کرده باشم و در سال اول پشیمون بشم و بخوام فسخ کنم ایا میتونم ؟

01 خرداد 1399 91

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی