انتقال زمین

اگر شخصی قطعه زمینی داشته باشد اما به اسم مادرش باشد بخواهد ان را بنام خود بزند ایا هزینه ای دارد یا خیر ؟ و چه هزینه هایی شامل این انتقال می شود؟

01 خرداد 99 40