انتقال مالکیت

سلام در صورتی که سند ملکی را به اسم یک کودک زیر یکسال بزنم ایا میتوانم تا قبل از ۱۸ سالگی کودک ملک را به دیگری بفروشیم ؟؟؟

01 خرداد 99 54