انتقال مالکیت

سلام در صورتی که سند ملکی را به اسم یک کودک زیر یکسال بزنم ایا میتوانم تا قبل از ۱۸ سالگی کودک ملک را به دیگری بفروشیم ؟؟؟

01 خرداد 1399 208

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی