نحوه تصرف مستاجر در ملک

سلام من یک ملکی را اجاره دادم مستاجر اجازه دارد در کل نما واحد در خیابان بدون اجازه من نصب کنید

25 اردیبهشت 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی