مطالبه حق از فروش ملک توسط کارگر باغ

باسلام و احترام  ما یک باغ در منطقه دماوند داشتیم ک از ۸ سال قبل تا اکنون یک کارگر گذاشتیم که فقط برای آب یاری هفته ای یک ساعت به باغ می آمده و مزد راهم هرچه خود میگفت طبق عرف منطقه در سالی دونوبت پرداخت می‌شده است و مدارک رسید بانکی آن نیز موجود است. همچنین از  میوه های آنهم هرسال استفاده میکرده است . اکنون که باغ را  به فروش رفته است. کارگر میگود: من طبق قانون مبالغ زیادی از شما باید بابت فروش ملک بگیرم . والبته ما حاظر هستیم چند ۱۰ میلیون تومان بابت تشکر و قدردانی و کمک به ایشان بدهیم ولی اون خیلی بیشتر ادعا میکند. آیا این ادعای ایشان چه وجاهت قانونی دارد؟

25 اردیبهشت 1401 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی