آیا قاضی برا تعویض سند بنا به درخواست متهم موافقت میکند

اصلا مهم نیست که حکم زندان صادر شده و هنوز خودش رو معرفی نکرده؟ قاضی قبول میکنه که وثیقه رو عوض کنه؟ چون وثیقه قبلی که سند یک خونس رو چون فروختیم الان میخوایمش

26 اردیبهشت 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی