مجازات سرقت از نزدیکان چیست؟

سلام من 55 سال دارم: اولین سوال حکم زوجه دزد از جیب زوج و دزدی پول و طلاجات از خواهر و برادر و از همسایگان منزل چیست؟؟

26 اردیبهشت 1401 15

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
عناصر معنوی و مادی جرم سرقت اگر محرز باشد ک من حیث المجموع جرم سرقت محرز خواهد بود با رسیدگی کلی مجازات رد مال،حبس و جزای نقدی دارد البته در موضوعات اینچنینی بین زوجین بنابر مصلحت خانواده جرم سرقت احراز نمیشود لیکن زوج حق هرگونه استرداد اموال متعلق ب خود را دارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی