ملکی

سلام و خسته نباشیددر معامله یک قطعه زمین بامتراژ معلوم‌و ثمن مشخص ،در ظهرمبایعه نامه،خریداروفروشنده توافق میکنند به صورت شرط که فروشنده( و بعداز فوتش ورثه اش) که مالک قطعه زمین دیگری( در انتهای مبیع) میباشد حق استفاده و تصرف آن را نداشته باشدواگر اقدامی انجام دهد تصرف عدوانی علیه وی شگایت شود.این واگذاری آیا شرط است و قابل ابطال ؟یا هبه ست و قابل رجوع؟یا صلح است ؟لطفا راهنمایی بفرمایید.متشکرم

03 خرداد 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی