ایا شرط گذاشته شده توسط کارفرما میتواند از بنده شکایت نماید

سلام وقت بخیر . من خانم مهندس برق هستم و به مدت دوسال در شرکتی در زمینه اتوماسیون صنعتی تمام وقت کار کردم و کلیه حقوق و مزایا را دریافت کردم . به خواست کارفرما اتمام همکاری کردیم . در متن قرارداد نوشته شده که کارمند متعهد میگردد به مدت دو سال اجازه کار در شرکت های مشابه در زمینه اتوماسیون صنعتی را ندارد . در حال حاضر من به صورت مستقل همین کار را انجام میدهم به این صورت که براب هیچ شرکت مشابهی کار نمیکنم و برای خودم کار میکنم و شرکتی هم ثبت نکردم. سوال من این است که آیا کارفرما سابق در صورت مطلع شدن امکان شکایت و پیگیری با استناد به ماده قرارداد را دارد با وجود اینکه من برای هیچ شرکت مشابهی کار نمیکنم و برای خودم کار میکنم ؟ اگر بله چه جریمه ای شامل حال من می شود ؟

26 اردیبهشت 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی