حق فسخ قرارداد بیع به واسطه خیار عیب

سلام ببخشید خونه بنده موریانه دارد و می‌خوام بفروشم چنانچه خریدار هر وقت بفهمه خونه موریانه داره می‌تونه خونه بهم پس بده و معامله فسخ بکنه؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالییی
26 اردیبهشت 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی