میزان سهم ارث ورثه در حقوق مدنی

بعداز فوت پدرش یک ملک به ارزش یک میلیارد و هشتصدو سی میلیون فروختن.سهم الارث بچه ها میخوام بدونم چقدمیشه؟ متوفی زن داره و۵پسرو۵دختر- یک سوم از اموالش را وصیت کرده که خیر کنند. سهمالارث هرکدام چقدر است؟

27 اردیبهشت 1401 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی