خرید سهم خانه از یکی از ورثه

من یک ملک ورثه ای می خوام بگیرم که ۴/۵دانگ مربوط به یکی از ورثه هاست که می خواهم خریداری کنم و دو نفر از ورثه ها فعلا راضی نیستن به نظر شما به مشکل بر نمی خورم

27 اردیبهشت 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی